1% od ryczałtowców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania określoną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby:

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

  • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • będące osobami duchownymi (art 1 ustawy).


Forma takiego opodatkowania wybierana jest najczęściej przez osoby świadczące różnego rodzaju usługi.

W porównaniu z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który płacony jest od dochodu (tu uwzględniamy koszty uzyskania przychodu), podstawową zasadą opodatkowania w tej formie jest płacenie zryczałtowanego podatku wedle niższej stawki, ale od całego uzyskanego przychodu.

Obecne rozliczenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują podatnicy, którzy wybrali taką formę opodatkowania do 20 stycznia roku ubiegłego lub wybrali ją w momencie rozpoczęcia działalności.

Ustawa obowiązująca "ryczałtowców" (w art. 14a) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozliczenia takiego dokonuje się w formularzu PIT-28. Podatnicy, rozliczających się za pomocą formularza PIT-28 dokonują w nim także wskazania organizacji pożytku publicznego. Muszą to zrobić nie później niż 31 stycznia.

W formularzu PIT 28 należy wypełnić pozycje 135 - 138


Previous page: Jak przekazać?
Następna strona: Bieżąca pomoc