Zamierzenia

Fundacja w 2010 roku zamierza rozpocząć realizację szeregu przygotowanych projektów w tym między innymi:

 

1. Kontynuacja   indywidualnej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom w ich trudnej sytuacji życiowej.

2. Ocena  jakości  leczenia  i  przestrzegania  higieny  w  zakłdach  leczniczych  i  rehabilitacyjnych.

3. Ocena  jakości produktów  żywnościowych  i  paliw  znajdujących  się  w  obrocie handlowym.

4. Dziłania na rzecz wspierania   przedsiębiorczosci  i  rozwoju rynku  pracy

5. Rozwój  kultury polskiej  w  tym  organizacja konkursów.


Previous page: Aktualności
Następna strona: Cele fundacji