Bieżąca pomoc

Każda osoba fizyczna lub prawna  chcąc  pomóc  w  realizacji  zadań statutowych , może przekazywać  naszej fundacji dowolne kwoty.

Kwoty darowizn należy    przesyłać za pomocą  przekazu pocztowego lub przelewu bankowego  na adres:

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia  "ALMACH" 87-800 Włocławek  ul. Kulińska 2   (KRS 154303)

Wpłaty mogą być dokonywane  w  przeciągu całego roku kalendarzowego

W  rubryce  przekazu  określonej nazwą : "tytułem" należy  wpisać treść : darowizna na cele statutowe pożytku publicznego.

Numer konta : 70 9557 1032 0000 2424 2000 0001

Uwaga!

Darowiznę, która nam zostanie przekazana mogą Państwo odliczyć od  dochodu  płacąc tym samym mniejszy  podatek dochodowy,  niezbędne jest jednak przy rozliczeniach rocznych zachowanie dowodów przekazów pieniężnych.

Odliczeniom od  podatku podlegają kwoty darowizn  w  do   wysokości:

-  6%  dochodu dla osób  fizycznych,

- 10% dochodu dla osób prawnych


Previous page: 1% od ryczałtowców
Następna strona: Zarząd Fundacji