Jak przekazać?

Jak przekazać 1% podatku

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę : Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH i numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000154303. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Spo??ecznej.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy .

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeżli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż  jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację  pożytku publicznego.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę:

 • PIT 28 - pozycje 136 - 138

 • PIT 36 - pozycje 312 - 314

 • PIT 36L - pozycje 108 - 110

 • PIT 37 - pozycje 124 - 126

 • PIT 38 - pozycje 60 - 62

Nazwa OPP : Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia "Almach"
Numer KRS : 0000154303

 1. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

  Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

  1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.

  Jeżli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował "za duży" 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze, wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy "weźmie" różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi.


Previous page: Kto może przekazać?
Następna strona: 1% od ryczałtowców