Dom Pielęgniarki i Położnej

Szanowni Państwo

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizowała w okresie wakacji 2015 aktywny wypoczynek dla pielęgniarek, położnych, ich rodzin oraz znajomych. Prezes Fundacji dziękuje wszystkim uczestnikom za pobyt w Domu Pielęgniarki i Położnej, za możliwość poznania się, ciekawe spostrzerzenia, owocne dyskusje.

Prezes dziękuje wolontariuszom - paniom Tereni, Marii, Krysi, Iwonie oraz  Adzie, Kasi i Andrzejowi za dobrą opiekę nad grupami wypoczywającymi w Tylmanowej.

Prosimy uczestników wypoczynku o nadsyłanie zdjęć, które będą umieszczone na naszej stronie.--- --- --- 

Szanowni Państwo

W dniu 23 stycznia 2014 oficjalnie został otwarty Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej. W uroczystościach brali udział zaproszeni goście oraz darczyńcy. Wstęgę przecięli m.in.:
- Fundator Fundacji - Leonard Zembrzuski
- Prezes Fundacji - Bożena Banachowicz
- Wójt Gminy Ochotnica Dolna - Kazimierz Konopka
- Przewodnicząca Zarządu Krajowego OZZPiP - Lucyna Dargiewicz
- Ksiądz Proboszcz parafii w Tylmanowej - Marek Mroczek

 


Prezes Zarządu Fundacji Almach witając przybyłych na uroczystość gości i darczyńców, podziękowała za wkład, jaki został włożony przez ludzi wielkiego serca.

Oprócz wymienionych powyżej udział w uroczystości brali:
- Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz Radni tej gminy wraz z Panią Skarbnik
- Vice Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZPiP: Longina Kaczmarska i Zdzisław Bujas
- Członkowie Prezydium Zarządu Krajowego OZZPiP: Lucyna Winiarska, Grażyna Gaj, Członek Zarządu Krajowego Dorota Ronek
- Prezes Naczelnej Izby reprezentowała Barbara Błażejowska-Kopiczak
- Przewodniczące Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych z Włocławka - Małgorzata Zawirowska, Krosna - Barbara Błażejowska-Kopiczak oraz przedstawicielki Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Krakowa, na czele z Sekretarzem Rady Danutą Abramek
- Vice Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski
- Przewodniczący oraz Członek Rady Fundacji - Jacek Olszewski i Danuta Rogalska
- Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych dr Mariola Rybka

Udział w uroczystości wzieli również:
- wolontariuszka tylmanowianka Zofia Bednarczyk-Wietrzak z mężem, którym Prezes serdecznie podziękowała za wszelkie dobro płynące z ich strony
- Zofia Piszczek - mieszkanka Tylmanowej, która swoim wkładem dała się poznać jako przyjaciel Domu
- wykonawca generalny remontu - Robert Paluch
- właściciel głównego dostawcy materiałów budowlanych Rolbud - Włodzimierz Sychowski - którym Prezes Fundacji serdecznie podziękowała za dobre wykonastwo i okazane wielkie serca.
- sąsiedzi - Państwo Ciesielkowie - którym dziękujemy za bezinteresowną pomoc

Po wystąpieniu Prezesa, Gości, Konsultant Krajowy - dr Mariola Rybka wygłosiła referat nt. opieki nad osobami 60+ oraz opieki nad pielęgniarkami i położnymi - emerytkami.

Ksiądz Proboszcz Marek Mroczek wspólnie ze zgromadzonymi modlił się o pomyślność Domu oraz poświęcił jego wnętrza. Słowa podziękowania kierujemy także za płaskorzeźbę, wizerunki Jezusa Chrystusa do pokoi oraz obrazki misyjne.

 

 

 

 

 

 
Na dzień dzisiejszy ośrodek w Tylmanowej wygląda tak:

 

 

 

 

 

 


Previous page: Darczyńcy
Następna strona: Nasz Dom Seniora