Strona Główna


UWAGA !!!

Odpowiedzi i potwierdzenia rezerwacji na pobyty turystyczne zgłaszane mailowo w dniach 22 IV - 3 V będziemy potwierdzać po 3 maja !Serdecznie witamy na stronie Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH

Misją  Fundacji są  działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej , rozwój  kultury, ochrona praw konsumentów i pacjentów oraz  wspieranie rozwoju przedsiębiorczosci.

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia powołana została w 2006 roku z potrzeby:

  1. Niesienia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej,

  2. Działań  w zakresie ochrony zdrowia obywateli,

  3. Działań w zakresie ochrony konsumentów  i pacjentów,

  4. Aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą,

  5. Wspierania w  rozwoju przedsiębiorczosci  i  tworzeniu nowych miejsc pracy,

  6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy ze społecznością innych krajów gospodarczo wyżej rozwiniętych,

  7. Zachowania i rozwoju kultury polskiej w obecnej rzeczywistości oraz ochrony dóbr kultury i polskiej tradycji.

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH  28 X 2008  roku  uzyskała status organizacji  pożytku publicznego. Zasięgiem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba mieści się we Włocławku.

Od  2010 roku zamierzamy wdrożyć następujące projekty:


Projekt 1

Będziemy kontynuować  indywidualną pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. Współpracować  będziemy z zakładami opiekuńczo-leczniczymi i zakładami pielęgnacyjno-opiekuńczymi na rzecz poprawy opieki nad chorymi.

Projekt 2
Tworzymy fundusz pomocowy. Z funduszu będą mogły korzystać pielęgniarki, położne oraz osoby żyjące na skraju ubóstwa utrzymujące się z bardzo niskich emerytur. Z pozyskanych środków zorganizujemy Nasz Dom Rodzinny na miarę XXI wieku - Dom Seniora Pielęgniarki. W domu bądą mogły zamieszkać  samotne pielęgniarki, położne oraz osoby potrzebujące naszej pomocy.

Projekt 3
Powołamy Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia dla realizacji projektu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Projekt 4
W   zakresie ochrony  praw  konsumentów  prowadzić   będziemy  ocenę  produktów  żywnościowych   oraz   innych   produktów, a  także   paliw  oferowanych  w  obrocie  handlowym.

Projekt 5
Podejmujemy  działania wspierające w  kierunku   rozwoju  miejsc pracy  i  rozwoju przedsiębiorczości  obywateli  oraz  zorganizujemy  ośrodki współpracy  małych i średnich przedsiębiorstw.Następna strona: Aktualności